ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 เลือกซื้อสินค้า

เมื่อเข้าสู่ร้านค้า ลูกค้าสามารถทำการเลือกซื้อสินค้า โดยทำการเลือกหมวดหมูาสินค้าที่ต้องการซื้อ จากนั้นทำการคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

step_order_1

 

 ขั้นตอนที่ 2 หยิบสินค้าลงตะกร้า

จาก ขั้นตอนที่ 1 เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้า รายละเอียดของสินค้า ซึ่งจะบอกรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งภาพสินค้าให้ลูกค้าสามารถเลือกดูในมุมมองต่างได้  การสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถกำหนด ขนาด หรือ รูปแบบที่ต้องการ และ ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ เมื่อทำรายการต่างๆ เรียบร้อยแล้วทำการคลิกปุ่ม “Add to cart” เพื่อเลือกสินค้าลงตะกร้า

step_order_2

 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบตะกร้าสินค้า

จาก ขั้นตอนที่ 2 จะเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า โดยจะปรากฏสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการเลือกไว้ทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า จากนั้นทำการกดปุ่ม “Proceed to Checkout” เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และ เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

step_order_3

 

ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันการสั่งซื้อ

จาก ขั้นตอนที่ 3 จะเข้าสู่หน้าจอการ กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า และ ใบเสร็จ

step_order_4

จากนั้น ลูกค้าจะเห็นสรุปรายการสั่งซื้อ และ ให้ลูกค้าทำการระบุวิธีการชำระเงิน เช่น ระบุการชำระโดย การโอนเงินผ่านธนาคาร และ กดปุ่ม “Place Order” เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

step_order_5

 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายละเอียดการสั่งซื้อ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำรายการสั่งซื้อ โดยจะเป็นการสรุปรายละเอียดทั้งหมดของการสั่งซื้อ พร้อมทั้งข้อมูล ธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าทำการชำระเงิน

step_order_6

ขั้นตอนที่ 6 อีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์จากเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทางร้านค้าได้รับรายการสั่งซื้อจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าสามารถใช้ หมาเลขการสั่งซื้อในการยืนยันการแจ้งชำระเงินต่อไป

step_order_9

代孕|北京代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|深圳代孕|武汉代孕|代孕|武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 |捐卵|上海代孕|代孕公司|武汉代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕中介|代孕